Dokumentacja cen transferowych

Skutecznie doradzamy w podatkach

Działamy z sukcesem w obszarze doradztwa podatkowego
Dbamy o interes naszych Klientów, oferując kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i nadzoru podatkowego. Stawiamy na wysoką jakość usług i zaufanie.

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@doradztwo.acco.eu

Wsparcie w tworzeniu dokumentacji cen transferowych

Kancelaria Prawno-Podatkowa ACCO zapewnia kompleksowe wsparcie w tworzeniu dokumentacji cen transferowych w oparciu o obowiązki, wynikające z aktualnych przepisów podatkowych.

W ramach oferty przejmujemy weryfikujemy i/lub przygotowujemy politykę cen transferowych oraz definiujemy metody ich ustalania, tworzymy dokumentację podstawową/grupową i zapewniamy jej bieżącą aktualizację oraz wykonujemy analizy porównawcze.
Jednocześnie wskazujemy ryzyka podatkowe i pomagamy je skutecznie minimalizować oraz zapewniamy naszym Klientom dodatkowe zabezpieczenie w postaci dokumentacji defence file.

Naszą ofertę tworzenia dokumentacji cen transferowych łączymy z aktywnym doradztwem i dedykujemy ją korporacjom oraz MŚP, zapewniając wszystkim naszym Klientom bezpieczeństwo prawno-podatkowe oraz wymierne korzyści biznesowe.

Jakie korzyści zapewniamy?

Zgodność z przepisami podatkowymi
Pomoc we wdrożeniu polityki cen transferowych
Minimalizacja ryzyk podatkowych
Wyższa opłacalność działań biznesowych
Wsparcie w ramach kontroli podatkowej
Odpowiedzialne i rzetelne partnerstwo

Dokumentacja cen transferowych – oferta

  • Opracowanie polityki cen transferowych ze szczegółowym opisem zasady rozliczeń i algorytmem kalkulacji cen stosowanych w grupie podmiotów powiązanych.
  • Wykonanie analiz porównawczych, które weryfikują lub wskazują rynkowy poziom cen transferowych z podmiotami powiązanymi.
  • Dokumentacja podstawowa (tzw. Local File) – opis przebiegu transakcji dla każdego rodzaju działalności wraz z analizą funkcjonalną.
  • Dokumentacja grupowa (tzw. Master File) – dokumentacja cen transferowych, obejmująca informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną (w przypadku opisanym w Art. 9a ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  • Aktualizacje dokumentacji podatkowej – pełen zakres aktualizacji podatkowych dokumentacji cen transferowych.
  • Audyt cen transferowych w transakcjach już wykonanych.
  • Defence file – określenie strategii obrony przed oszacowaniem dochodu oraz identyfikacja instrumentów realizacji tej strategii, w tym sporządzenie dodatkowych dokumentacji zabezpieczających.
  • Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika i obrony cen transakcyjnych w ramach kontroli dokonywanej przez organy podatkowe.
  • Bieżące wsparcie realizacji strategii cen transakcyjnych i regularna aktualizacja dokumentacji.

Nasze usługi w zakresie tworzenia dokumentacji cen transferowych zostały opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia na rynku międzynarodowym.

Zapraszamy do współpracy z gwarancją najwyższych światowych standardów