Przekształcenia spółek

Skutecznie doradzamy w podatkach

Działamy z sukcesem w obszarze doradztwa podatkowego
Dbamy o interes naszych Klientów, oferując kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i nadzoru podatkowego. Stawiamy na wysoką jakość usług i zaufanie.

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@doradztwo.acco.eu

Doradztwo oraz obsługa w procesie przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe

Kancelaria Prawno-Podatkowa ACCO zapewnia doradztwo oraz obsługę w procesie przekształcenia spółek zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz z gwarancją najkorzystniejszych rozwiązań biznesowych.

W ramach naszych kompleksowych usług rekomendujemy wybór optymalnej formy prawnej, obniżenie zobowiązań podatkowych, skuteczną optymalizację podatkową, zachowanie ciągłości prowadzonych działań oraz ograniczenie osobistej odpowiedzialności zarządu za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Zakres naszej oferty obejmuje doradztwo prawno-podatkowe oraz wszystkie możliwe czynności formalno-prawne – od przygotowania planów, przez kompletowanie dokumentacji, po sporządzenie umowy lub statutu oraz wpis spółki we właściwych rejestrach.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy skutecznie wspieramy procesy przekształcenia spółek cywilnych, jawnych oraz komandytowych. Tym samym gwarantujemy naszym Klientom płynną zmianę statusu prawnego, wymierne zyski finansowe oraz nowe możliwości biznesowe.

Jakie korzyści zapewniamy?

Pełna zgodność z przepisami
Obniżenie zobowiązań podatkowych
Poprawa wyników finansowych
Ograniczenie osobistej odpowiedzialności
Zachowanie dotychczasowych koncesji
Płynność działań biznesowych

Przekształcenia spółek – oferta

  • Profesjonalne i odpowiedzialne doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej osobowości prawnej przedsiębiorstwa.
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do zainicjowania procesu przekształcenia spółki, w tym m.in.: plany przekształcenia, uchwały o przekształceniu spółki, wnioski o wyznaczenie biegłego sądowego, umowy spółek, statuty oraz protokoły z walnych zgromadzeń i formularze do KRS.
  • Nadzór nad działaniami biegłego rewidenta w procesie opiniowania planu przekształcenia spółki i tworzenia dokumentacji prawnej.
  • Reprezentacja zarządu spółki w spotkaniach o charakterze prawnym i/lub finansowym.

Zapewniamy monitoring procesu przekształcenia spółek i prowadzenie postępowania, aż do wydania przez Sąd postanowienia o wpisie spółki przekształconej do KRS.

Zapraszamy do współpracy z gwarancją najwyższych światowych standardów