Doradca podatkowy – ważny partner w biznesie

Przeczytaj artykuł w oryginale


Dziś doradca podatkowy to nie tylko specjalista w konkretnych podatkach ale kreator polityki podatkowej dla przedsiębiorcy.

Dziś doradca podatkowy to nie tylko specjalista w konkretnych podatkach ale kreator polityki podatkowej dla przedsiębiorcy. Widzi skutki proponowanych klientowi rozwiązań także
w innych obszarach podatkowych i rzetelnie informuje o tym swojego klienta, wskazując na kolejne możliwości czy też obowiązki podatkowe. Doradca podatkowy, jako osoba zaufania publicznego, obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej. Przedsiębiorcy są przekonani, iż potrzebny im jest jedynie księgowy, a

doradca dedykowany jest firmom dużym i bogatym.

Przedstawiciele tego zawodu to osoby z wyższym wykształceniem, które zdały egzamin państwowy i odbyły praktykę zawodową. Są ustawowo zobowiązane do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Prawo do wykonywania tego zawodu mają jedynie osoby wpisane na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Tak wysokie wymagania są dla klienta gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez doradców podatkowych usług i minimalizacji ryzyka popełnienia błędu.

W końcu to na rękach doradcy podatkowego spoczywa bezpieczeństwo finansowe podatników,
a gdyby klient poniósł szkodę na skutek błędu doradcy podatkowego, to może on liczyć z tego tytułu na odszkodowanie. Wynika to z faktu, że każdy doradca podatkowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Przedsiębiorca korzystający z usług doradcy podatkowego nie musi się również martwić o bezpieczeństwo przekazanych informacji, gdyż samego doradcę podatkowego, jak i jego współpracowników, obowiązuje tajemnica zawodowa, także po zakończeniu współpracy.

Rola doradcy podatkowego jest czasami mylnie utożsamiana z rolą księgowego. Istotne jest to, że coraz więcej podatników widzi różnicę pomiędzy tym co może zaoferować doradca podatkowy
a osoba zajmująca się prostym prowadzeniem księgowości. Rola księgowego sprowadza się najczęściej do przyjmowania, księgowania dokumentów i przygotowywania rozliczeń. Rola doradcy podatkowego może obejmować również i te czynności. Ale rola ta to, przede wszystkim określenie i zaplanowanie konsekwencji podatkowych podejmowanych przez podatnika działań. To również przygotowanie lub ocena dokumentów, takich jak umowy, oraz ocena decyzji gospodarczych podejmowanych lub planowanych przez podatnika z punktu widzenia zobowiązań podatkowych. To wreszcie kompleksowe wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi a także reprezentowanie go przed sądami administracyjnymi w razie ewentualnego sporu z organami. Doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych jest objęty immunitetem materialnym a z tajemnicy zawodowej może go zwolnić jedynie sąd. Tych uprawnień i tych obowiązków nie ma księgowy.

W wielu państwach Unii Europejskiej zawód doradcy podatkowego funkcjonuje od dłuższego czasu a sam doradca to ważny partner w biznesie. W Niemczech np. korzystanie z jego usług znacznie podnosi wiarygodność firmy np. przy staraniach o kredyt bankowy. Tam rola doradcy regulowana jest podobnie jak w Polsce, czy Czechach odrębną ustawą. Nieco odmienny model obowiązuję w Wielkiej Brytanii czy Holandii. Tam działalność doradców podatkowych jest regulowana przepisami w mniejszym stopniu.

W Polsce wciąż jeszcze wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z korzyści wynikających
z zatrudnienia doradcy podatkowego. Już przy zakładaniu działalności gospodarczej warto skorzystać z pomocy specjalisty. Doradca podatkowy pomoże przy wyborze najlepszej formy prawnej, optymalnej formy opodatkowania, w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej do urzędów skarbowych, sądu gospodarczego, ZUS itp. W gąszczu ciągle zmieniających się przepisów podatkowych wybierze i przybliży te, które dotyczą danego przedsiębiorcy, przypomni
o obowiązujących terminach. Zaznajomi z przysługującymi podatnikowi prawami i ciążącymi na nim obowiązkami. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi już sam śledzić wszelkich zmian
w przepisach podatkowych, a zaoszczędzony czas może poświęcić na rozwój firmy. Doradca podatkowy wraz ze swoimi współpracownikami zajmie się również prowadzeniem ksiąg rachunkowych i innych ewidencji, obsługą kadrowo-płacową, doradztwem w zakresie kwestii podatkowych, celnych i dewizowych w związku ze współpracą z firmami zagranicznymi.
U doradcy podatkowego można liczyć również na pomoc przy przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności (np. z firmy jednoosobowej w spółkę), zarówno przy zmianie samej formy prawnej, jak i przy przekształceniach prowadzonej działalności (podział czy połączenie), przy otwarciu nowego oddziału firmy, czy też zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej. Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu zwalnia przedsiębiorcę z kontaktów z urzędami, wszelka korespondencja trafia do kancelarii. Ponadto doradca może w imieniu klienta sporządzać i podpisywać pisma procesowe, deklaracje, zeznania
i wysyłać je do odpowiednich organów. Dzięki temu przedsiębiorca nie traci czasu na wizyty
w urzędach i stanie w kolejkach. W przypadku postępowań przed sądem tak jak adwokat uczestniczy w rozprawie i reprezentuje klienta składając wszelkie pisma.

Dobry doradca podatkowy nie czeka biernie na pytania ze strony klienta z którym współpracuje, lecz sam wyszukuje i proponuje różnego rodzaju rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb. Tym samym staje się zaufanym partnerem dla przedsiębiorcy i współtwórcą sukcesu jego firmy. Wiele firm, które posiadają swoje działy księgowe, a nie chcą przenieść księgowości na zewnątrz, również decyduje się na współpracę z doradcą podatkowym. Może ona polegać na doraźnych konsultacjach lub stałym nadzorze nad prowadzoną działalnością i pracą działu księgowego. Wiele problemów związanych z częstymi zmianami w przepisach może zostać niezauważonych przez pracowników działów księgowych specjalizujących się przede wszystkim w tematyce rachunkowej a nie podatkowej. W takim przypadku doradca podatkowy może stanowić dodatkowe wsparcie.

Trzeba jednak mieć świadomość istnienia i uważać na firmy prowadzące działalność w tzw. szarej strefie doradztwa podatkowego, czyli w sposób nielegalny. Kuszą oni klientów niskimi cenami ale jednocześnie nie ponoszą kosztów np. szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji, nie opłacają obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie mają uprawnień do reprezentowania klienta przed urzędem skarbowymi, czy nie są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Oczywiście
z wsparcia doradcy podatkowego mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy ale także osoby fizyczne. Mogą się one zwrócić o poradę dotyczącą nie tylko wypełniania PIT-ów ale także otrzymania spadku, dokonania darowizny, a także zaplanować rozliczenia podatkowe i zaplanować ich bezpieczeństwo.

Podsumowując, współpraca z wykwalifikowanym doradcą podatkowym ma elementarne znacznie zarówno dla bezpieczeństwa i rozwoju działalności gospodarczej jak i dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Ten ważny partner w biznesie pomoże w rozwianiu wszelkich wątpliwości
i podjęciu odpowiednich decyzji w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej.